Anlamsal Web Teknolojisi İle İçerik Arama

Ahmet Ali SÜZEN, Kubilay TAŞDELEN
2.113 625

Öz


Anlamsal Web teknolojisi, içeriklerin sadece doğal dillerle değil ilgili yazılımlar tarafından anlaşılabilir ve yorumlanabilir bir biçimde kullanılmasına imkan sağlamaktadır[1]. Bu iletişimi anlamlı bir şekilde yorumlayabilmek için Ontoloji kullanılmalıdır. Bu temeller doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmada, daha önceden oluşturulmuş bilgisayar donanımı konusunu içeren doküman içerisine, soru sorarak veya hazır soru kalıpları kullanarak cevap üretme sağlanmıştır. Ontoloji ile işlenmiş bilgiler, JENA kütüphanesi ile Java teknolojisine aktarılmıştır. Hazırlanan arayüz ile bilgilerin kullanıcı tarafından erişimine imkân sağlanmıştır. Bu sayede doküman içerisindeki karmaşık bilgiler içerisinden, istenilen bilgiye erişim kolaylaştırılmıştır.


Tam metin:

118-124

Referanslar


. Çelik,D., Elçi,A., Elverici, E., İnan, N., Çelik, C.,” Uzaktan Eğitim Ders Yönetim Sistemi İçin Anlamsal Tabanlı Kaynak Tarama Ajanı”, Çankaya Üniversitesi 4.ncü Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu , Ankara, (2010).

. Ünalır M.O., Öztürk Ö., Özacar T., “Ontoloji Tabanlı Türk Şarap Portalı Tasarımı”, İnternet Konferansı (Inet-tr 2003), İstanbul, (2003).

. Ferber, J., Gutknecht, O., “A Meta-Model for the Analysis and Design of Organizations in Multi-Agent Systems”, In proceedings of the Third International Conference, (1998).

. Lee, T., Hendler J., Lassila, O., “The Semantic Web, Scientific American”, 284(5), (2001) 34-43.

. Tonta, Y., Madran, O., “The Future of Web 2.0 in Libraries and Information Centers: Open Discussion”, IMC Workshop on Understanding Web 2.0 and Future Technologies, Romania (2009) 29-30.

. Güney, K., “Anlamsal web ve etmen teknolojileri Kullanarak sağlık bilgi sistemi Geliştirme”, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 144s, (2009).

. Boyce, S., Pahl, C., “Developing Domain Ontologies for Course Content”, Educational Technology & Society, 10, (2007) 275-288.

. Aşkar, P., Kalınyazgan, K., Altun, A., Pekince, S.S., “An Ontology driven model for e-learning in K-12 education”. In T. Kidd & H. Song (Eds.). Handbook of Research on Instructional Systems and Technology,Idea Group Reference, pp. (2007) 105-114.

. Qin, J., Hernández, N.,” Building Interoperable Vocabulary and Structures For Learning Objects”, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 57 , (2006) 280-292.

. Fok, A. W. P., “Peonto--Integration of multiple ontologies for personalized Learning”, In Uskov , Proceedings of Web-Based Education, 2006.

. Castello, W., Gauthier, F., “Sharing and Reusing Information on Web-Based Learning”, International Workshop on Applications of Semantic Web Technologies for E-Learning, (2006).

. Mitrovic, A., Devedzic, V., “A Model of Multitutor Ontology –Based Learning Environments”, In Proceedings of ICCE Workshop on Concepts and Ontologies in Web-based Educational Systems,2002.

. Kontopoulos, E., Vrakas, D., Kokkoras, F., Bassiliades, N., VLAHAVAS I., “An Ontology-based Planning System for e-Course Generation”, Expert Systems with Applications, Elsevier, 35, (2007) 398-406.

. Chen, W., Hayashi Y., Jin, L., Mitsuru, I., Mizoguchi, R.,“An Ontology-based Intelligent Authoring Tool. Proc. of the”, 6th International Conference on Computers in Education. Beijing, China, 41-49. 1998.

. Gomes, P., Antunes, B., Rodrigues, L., ve Ark., “Using Ontologies for e-learning Personalization “, 3rd Learning Conference, 3rd E-learning Conference – Computer Science Education, Coimbra, 2006.

. Knight, C., Gašević, D., Richards, G., “An Ontology-Based Framework for Bridging Learning Design and Learning Content”, Educational Technology & Society, 9 , (2006) 23-37.

. Çoban, H., D., “Bir Anlamsal Web Uygulaması Olarak Türkiye Organik Tarım Bilgi Portalı Tasarımı”, (Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.

. Karademirci, O., (2008). Anlamsal Web Teknikleri Kullanılarak GPS Tabanlı Bağlam Bilinçli Mobil Uygulama, Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

. Yüksek, Y.,Karasulu, B., “Çoklu ortam ontolojilerini kullanan anlamsal Video analizi üzerine bir inceleme”, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25, (2010) 719-739.

. Özpala, A., Köker, R., “İş Başvuru Sisteminde Anlamsal Ağ Servislerinin Kullanımı,” 1. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Çankaya Üniversitesi, (2008) 382-384.

. Battal, A., “Semantik Web ile Geliştirilen Bir Televizyon Program Öneri Sistemi” , (Yüksek Lisans Tezi), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 78s. 2009.
ISSN: 2148-3736

El-Cezeri Journal of Science and Engineering is indexed by: