En İyi Ajana Özel Davranış: Geliştirilmiş Yerçekimi Arama Algoritması

Uğur GÜVENÇ, Ferzan KATIRCIOĞLU
2.252 375

Öz


Yerçekimi arama algoritması kütleler arasındaki çekim kuvvetini esas alır. Çekim kuvveti cisimlerin kütleleri ile doğru aralarındaki mesafenin karesi ile ters orantılıdır. Ayrıca çekim kuvvetinin yönü büyük cisme doğrudur. Yani kütlesi büyük olan cisimler yavaş hareket eder. Standart algoritma içerisindeki Kbest yaklaşımına göre, kendisine etki eden ajanlar en iyi kütleye sahip ajanlar arasından seçilmektedir. Buda bu çok büyük kütleli ajanın diğerleri gibi ivmesi, hızının büyük olması ve büyük oranda pozisyon değiştirmesi anlamına gelir. Genel davranış içerisinde, en iyi sonuç değerine sahip olması ve kütlesi büyük olan ajanın çok yavaş hareket etmesi gerekir. Bu çalışmada, en iyi sonuç değerine sahip ajanın bir sonraki döngüde toplam kuvvetini bulurken Kbest yaklaşımının tam tersi Kworst uygulaması önerilmiştir. Kworst yaklaşımında, bu ajana etkiyen en kötü kütleye sahip ajanları devreye sokarak toplam kuvveti, dolayısıyla hızının düşük olması amaçlanmıştır. Çok küçük oranlarda pozisyon değiştirmesi ile en iyi sonuç değerine yakınsama özelliğini artırılması hedeflenmiştir. Elde edilen sonuçlar standart yerçekimi arama algoritması ile karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir.

Tam metin:

143-153


ISSN: 2148-3736

El-Cezeri Journal of Science and Engineering is indexed by: