Çimento esaslı seramik derz dolgu harcında atık mermer tozlarının kullanımı

İsmail Sedat BÜYÜKSAĞİŞ, Sevgi ÇETİNTAŞ, Tayfun UYGUNOĞLU, Arif IŞITIR
2.471 482

Öz


Bu çalışmada,  derz dolgu harçlarının içerisinde farklı oranlarda mermer tozu katkısının kullanılabilirliği araştırılmıştır. Beş farklı oranda atık mermer tozunun derz dolgu harcı yerine kullanılmasıyla üretilen serilerin özelikleri karşılaştırılmıştır. Harçlar üzerinde basınç dayanımı, eğilme dayanımı, birim ağırlık, görünen porozite, ağırlıkça su emme ve kapilerite özelikleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kontrol harcıyla karşılaştırıldığında, atık mermer tozunun derz dolgu harcında kullanılmasıyla harcın fiziksel ve mekanik özelikleri azalmıştır. Ancak, su emme değerine karşı ilave önlemler alınması durumunda seramik dolgu harcında %10 oranında atık mermer tozunun kullanılabileceği görülmüştür.


Tam metin:

66-74

Referanslar


Chew M.Y.L., Factors affecting ceramic tile adhesion for external cladding, Construction and Building Materials 13 1999, 293-296.

Silvestre J, de Brito J, Ceramic tiling inspection system, Construction and Building Materials, 2009, 23, 653–668.

Walters W. Approaches to a retrofit, repair, refurbishment situation. In: Proceedings conference on adhesives technology in the architectural application of ceramic tiles. Singapore: Trade Link Media Pte. Lda.; 1992.

Silvestre J, de Brito J, Inspection and Repair of Ceramic Tiling within a Building Management System. J.Mater. Civ. Eng., 2010, 22(1), 39-48.

Timellini G, Palmonari C. Ceramic floor and wall tile: performance and controversies. EdiCer, Sassuolo Italy; 1989.

Medeiros J, Sabbatini F. Designing ceramic tile building fac_ades. In: ‘‘Qualicer 1998” proceedings, Castello´n, Spain; 1998. p. 83–100.

Navarro J. Olmos F. Ceramic tiling as a system. Coding proposal for application in internal tiling in building construction. In: ‘‘Qualicer 2004” proceedings, Castello´n, Spain; 2004. PGII 163-176.

Cengiz, A.K., Kulaksız, S., “ Mermer İşletme Tesislerindeki Atıkların Değerlendirilmesi”, Türkiye’de Mermer Yapı ve Dekorasyon, Sayı 47, s. 24, 1996.

Ye G, Liu X, De Schutter G, Poppe A-M, Taerwe L. Influence of limestone powder used as filler in SCC on hydration and microstructure of cement pastes. Cem Concr Comp 2007;29(2):94–102.

Topçu, İ.B., Uygunoğlu, T., Atık Mermerlerin Agrega Olarak Betonda Kullanılmasıyla Çevre Kirliliğinin Azaltılması, Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), 26 - 28 Mayıs 2010, 35-40.

Topçu, İB, Uygunoğlu, T., Mermer Agregası ve Uçucu Külün Kilitli Parke Taşı, Üretiminde Kullanılması, Beton Prefabrikasyon Dergisi, 98, 2011

Uygunoğlu, T., Topçu, İB, Çelik, AG, Use of waste marble and recycled aggregates in self-compacting concrete for environmental sustainability, Journal of Cleaner Production, Vol. 84, 691-700, 2014.

Ceylan, H., S. Saraç, Ozkahraman, H.T., Mermer Toz Atıklarının Derz Dolgu Malzemesi (Fuga) Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Türkiye III. Mermer Sempozyumu (Mersem '2001) Bildiriler Kitabi 3-5 Mayıs 2001 /Afyon.

TS EN 1067, Yapıştırıcılar – Deney için numune hazırlanması ve muayenesi, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2014.

TS EN 12808-3, Derz dolgu malzemeleri – Karolar için – Bölüm 3: Eğilme ve basınç dayanımının tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2014.

TS EN 12808-5, Derz dolgu malzemeleri – Karolar için – Bölüm 3: Su emme tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2014.

Taşdemir C. Combined effects of mineral admixtures and curing conditionson the sorptivity coefficient of concrete. Cem Concr Res 2003;33(10):1637–42.

Hancic L, Ilic R. Relationship between liquid sorptivity and capillarity in concrete. Cem Concr Res 2003;33(9):1385–8.
ISSN: 2148-3736

El-Cezeri Journal of Science and Engineering is indexed by: