Bulanık Mantık ile Diğer Sinyal Denetim Sistemlerinin Karşılaştırılması: Üç Kollu Sinyalize Kavşak Örneği

Ali Payıdar AKGÜNGÖR, Erdem DOĞAN
2.388 389

Öz


Son zamanlarda artan nüfus ve gelişen ekonomiye bağlı olarak Türkiye’de trafik hareketlerinde bir artış gözlenmiştir. Trafikteki bu artış başta büyük şehirler olmak üzere birçok şehrin kavşak noktalarında çözülmesi gereken yeni trafik sorunları ortaya çıkarmıştır. Geleneksel yöntemlerin bu yeni problemleri çözmede yetersiz kalmasından dolayı trafik kontrolünde yeni yaklaşımların kullanılmasının gerekliliği net olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle günümüzde bulanık mantık (BM) gibi yaklaşımlar kullanılarak kavşak noktalarındaki kontrol sistemleri daha verimli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışma iki amaca sahip olup bunlardan birincisi kırmızı ışıkta bekleme süresini sınırlandıran bulanık mantık tabanlı sinyal denetim sistemi (BMT-SDS) geliştirmek ve bu sistemi üç kollu bir eş düzey kavşağın kontrolünde test etmek, ikincisi ise elde edilen performans değerlerini tam uyarmalı sinyal denetim sistemi (TU-SDS) ve ön zamanlı sinyal denetim sistemleri (OZ-SDS) ile karşılaştırarak geliştirilen BMT-SDS’nin performansını ortaya koymaktır. Geliştirilen BMT-SDS, diğer kontrol sistemleri ile düşük trafik hacminden, yüksek hacim değerine doğru değişen on beş adet trafik hacim durumu ile araç başına düşen ortalama gecikme süreleri kullanılarak karşılattırılmıştır. Geliştirilen sistem OZ-SDS ile karşılaştırıldığında, BMT-SDS’ in %7,3 ile %65,3 arasında iyileştirme sağladığı gözlenmiştir. Ayrıca TU-SDS ile karşılaştırıldığında, düşük hacimlerde yüksek hacimlere göre %60’a varan iyileşmeler gözlenmiştir.

Tam metin:

110-117

Referanslar


Kaynaklar

Pappis C., Mamdani E., “A Fuzzy Logic Controller for a Traffic Junction,” Systems, Man and Cybernetics, 7 (1977), 707–717.

Nakatsuyama N., Nagahashi M., Nishizura H., “Fuzzy Logic Controller for a Traflc Junction in the One-way Arterial Road,” 9th PAC-World Congress, 1984,ss. 13–18.

Garcia Cabrera and I. Luis, “A methodology to design traffic signal controllers based on fuzzy logic,” University of Porto Rico Mayaguez Campus, 2000.

Murat Y. Ş., “Sinyalize Kavşaklarda Bulanık Mantık Tekniği İle Trafik Uyumlu Sinyal Devre Modeli,” İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

Center A., Semarak J., “Intelligent traffic lights control by fuzzy logic,” Malaysian Journal of Computer,. 9 (1996) 29–35,

Lin Q., Kwan B. W.,L. J. Tung, “Traffic signal control using fuzzy logic,” 1997 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. Computational Cybernetics and Simulation, 2(1997) 1644–1649,

Niittymaki J., “Installation and experiences of field testing a fuzzy signal controller,” European Journal of Operational Research,131(2001) 273–281.

Li Y., Fan X., “Design of signal controllers for urban intersections based on fuzzy logic and weightings,” Intelligent Transportation Systems, 2003.ss. 867–871.

Gümüştaş R., "Trafik akış sistemlerinin bulanık mantık ile denetimi", Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Sakarya, 1995.

Dogan, E.,"Optimize edilmiş bulanık mantık yöntemi ile izol sinyalize kavşak kontrolü" Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale, 2014.

Zadeh L. A., “Fuzzy sets,” Information and Control, (1965). 338–353, 1965.

Zadeh L. A., “Outline of new approach to the analysis of complex systems and decision processes,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics 3(1976) 28–44, 1973.
ISSN: 2148-3736

El-Cezeri Journal of Science and Engineering is indexed by: